•      je dobré včas si    rezervovať termín

    Pôsobenie:   Celé Slovensko

                            + zahraničie  

    Telefónne číslo:   0917 928739